ARCHÍV VÝSTAV 

Textilná výtvarníčka a maliarka, autorka art protisov a vlastných paličkovaných čipiek sa predstaví i svojou komornou maľbou. Olej a akryl často kombinuje s textilnou kolážou, asamblážou autorskej čipky, art protisom, čím vytvára textilné obrazy. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí. V roku slovenské umenie prezentovala v Slovenskom inštitúte v...

Prepojenie

08.07.2021

Autorka Elena Nittnaus sa narodila v r. 1950 v Nitre. Študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre aprobáciu výtvarná výchova a slovenský jazyk. Absolvovala v roku 1972. Súkromné maliarske vzdelanie získala u akad. maliara Františka Kráľa /1919-2008/, ktorý významne ovplyvnil jej tvorbu.