ARCHÍV VÝSTAV 

Výstava "Dúš(k)a materina" v Galérii Topoľčany prezentuje diela mladej maliarky Kristíny Rambousek. Autorkina práca je prienikom jej prirodzeného a vrúcneho vzťahu k prírode a vzťahu k jej starej mame, ktorá bola bylinkárkou. Kristína sa nomádskym spôsobom vracia k tradícii bylinárstva, ktorú si v jej rodine odovzdávalo ženské pokolenie z generácie...

Zuzana Petráková je absolventkou štúdia učiteľstva výtvarnej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako slobodný umelec vo výtvarnom a pohybovom umení. Posledné roky sa sústredí na vlastnú tvorbu, prostredníctvom ktorej sa snaží zviditeľniť na Slovensku i v zahraničí, kde úspešne realizovala niekoľko výstav. Autorka vo...

autorský projekt troch slovenských umelkýň, predstavuje prierez dielami ich kombinovanej tvorby, ktorá reflektuje ich domácu kultúru. Autorky pochádzajúce z Prešova sú absolventkami filmu a fotografie, grafického dizajnu a výtvarného umenia vo Veľkej Británii. Ich diela, inšpirované Slovenskom a jeho aspektmi, nesú v sebe prvky, ktoré vychádzajú zo...

Séria dvadsiatich siedmich malieb v technike akryl z roku 2015 nesie názov How I Survived. Ide o autorov hĺbkový psychologický ponor, s vnútorným vysporiadaním seba samého so zážitkom, ktorý prežil. Autor dané diela fragmentuje na jednotlivé epizódy, nezobrazuje ich chronologicky, ale každú zo sekvencie transformuje v jeho maliarskej výpovedi na...

v plynutí časového horizontu, ktorý ubieha neuveriteľne rýchlo, sa Správna rada UBS v Bratislave rozhodla na svojom minuloročnom zasadnutí usporiadať výstavu jubilujúcim členom za rok 2021 a 2022. Dôvodom neuskutočnenia výstavy v predchádzajúcom roku bola veľmi nepriaznivá celosvetová pandemická situácia, ktorá nepriala akýmkoľvek celospoločenským...

Michael Luzsicza je absolventom magisterského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením profesora Jána Triašku v ateliéry START UP, v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.
Výstava s názvom "Medzi nami nič nové" reaguje na feministické tendencie od 70. rokov 20.storočia, ktoré sa zaoberali rodovou a sociálnou odlišnosťou žien,...

Výstava "V zornom poli" je reflexiou problematiky súčasného správania žien a aktuálneho životného štýlu prezentovaného cez sociálne siete a médiá. Žena na obrazoch je vykreslená ako dobrovoľný objekt mužskej túžby. ide o zobrazenie akejsi hry na lovnú zver. Za pomoci ženských zbraní sa zobrazené postavy snažia získať obdiv opačného pohlavia. Hry, v...

Textilná výtvarníčka a maliarka, autorka art protisov a vlastných paličkovaných čipiek sa predstaví i svojou komornou maľbou. Olej a akryl často kombinuje s textilnou kolážou, asamblážou autorskej čipky, art protisom, čím vytvára textilné obrazy. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí. V roku slovenské umenie prezentovala v Slovenskom inštitúte v...

Júl 08

Prepojenie

Autorka Elena Nittnaus sa narodila v r. 1950 v Nitre. Študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre aprobáciu výtvarná výchova a slovenský jazyk. Absolvovala v roku 1972. Súkromné maliarske vzdelanie získala u akad. maliara Františka Kráľa /1919-2008/, ktorý významne ovplyvnil jej tvorbu.