Zuzana Petráková    Spojenia 

20.07.2022

Zuzana Petráková je absolventkou štúdia učiteľstva výtvarnej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako slobodný umelec vo výtvarnom a pohybovom umení. Posledné roky sa sústredí na vlastnú tvorbu, prostredníctvom ktorej sa snaží zviditeľniť na Slovensku i v zahraničí, kde úspešne realizovala niekoľko výstav. Autorka vo svojej tvorbe využíva predovšetkým paletu ružových, šedých a zemitých odtieňov, ktoré vrství do farebných plôch a tým podporuje dynamizmus svojich diel. Prostredníctvom svojich diel autorka preniká do ľudského podvedomia, rovín identít a v konečnom dôsledku aj do duchovných aspektov ľudského bytia. Maľbu predstavuje recipientom ako médium, vďaka čomu vytvára priestor pre konsenzus medzi umením a psychologickými aspektami ľudských hodnôt a vzťahov.

Výstavným projektom Spojenia preniká do útrob vzťahov medzi prírodou a človekom, intímnosťou bytia i prirodzenou ľudskou adaptáciou na exogénne prostredie. Autorka zakomponovaním symboliky mytologických námetov a prírodných spoločenstiev, vytvára polemiku moderného človeka a ,,prirodzeného" prostredia v ktorom žije.

Prechod od malieb detailne zachytávajúcich človeka, sureálne prepojeného s prírodou, no napriek tomu ukotveného v priemyselnom svete súčasnosti, poskytuje priestor postupnému zjednocovaniu a fragmentácii námetov k symbióze prírodného bytia. Autorka tak svojim pôsobením v konečnom dôsledku evokuje dojem návratu človeka k jeho prírodnej podstate. Cieľom spomínanej série malieb je akási ,,retrospektíva života", na základe ktorej sa človek opäť stretá a spája s naturálnosťou. Ponúka tak vnem syntézy jednotlivých identít so samotnou prírodou, ktorú ako sama uvádza, vníma v zmysle pôvodnej svätyne života.