Michal Fízik BORDERLINE

01.02.2023


Borderline - slovo, ktoré ako vo všeobecnom preklade, tak aj v autorovom zámere predstavuje hranicu/prechod medzi viacerými svetmi alebo rozmermi reality. Zväčša ju chápeme ako vymedzenie akéhosi územia, ktoré predstavuje pomyselnú čiaru, ktorá nás má chrániť, vymedzovať náš domov, našu vlasť, miesto kde sme v bezpečí. Rovnako môže vyjadrovať čiaru, ktorá pomyselná nie je a predstavuje neprekonateľnú prekážku v podobe hraníc, obohnaných betónom, a železným drôtom. V kontexte ľudského bytia, hranice predstavujú akési mantinely morálky, svedomia alebo náboženského učenia, ktoré ohraničujú naše vnútorné teritórium. Bariéry vymedzujúce našu normálnosť, dôstojnosť či existencionalitu, inak povedané formujú našu schopnosť byť ľuďmi. Ľudský mozog už svojou členitosťou pripomína územia oddelené hranicami, jeho jednotlivé časti predstavujú mantinely ohraničujúce naše kognitívne schopnosti a oddeľujú túto časť od podvedomia. Miesto, o ktorom nevieme takmer nič no predsa vieme, že existuje. Na rozmedzí tejto skutočnosti sa pohybuje autorov svet, ktorý delí spomínaná hranica od stereotypu a každodennosti, od svetu plného zabudnutých snov, túžob, strachov, vytesnených spomienok. Tesne za hranicou je však realita stále prítomná a skutočná. A tak tento svet možno niekedy realitou bol, je alebo bude.

Michal Fízik (*1991, Brezno ) študoval učiteľstvo výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a neskôr umenie na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe v Ateliéri intermediálni konfrontace u Jiřího Davida a Milana Saláka. V roku 2019 absolvoval stáž v ateliéri Judith Eisler na viedenskej Die Angewandte. V roku 2022 absolvoval pracovnú stáž u Rasťa Podobu v Otvorenom ateliéry maľby na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Aktuálne žije a tvorí v Jasení. Autor sa venuje širokému spektru médií od klasickej maľby, fotografie, textu až po priestorové inštalácie. Autorova tvorba odhaľuje nie len jeho pocity, ale aj zdroj inšpirácie. Tú nachádza v odvrátenejších stránkach, ktoré ho vo svojej podstate priťahujú. Svojimi výstupmi tak neodzrkadľuje, len svoju osobnosť, ale aj vzácnosť, ktorou je odhalenie múzy.  

Daniel Pauček