Rastislav Hlocký SKELET

19.06.2023

Rastislav Hlocký pochádza z Topoľčian, kde aj študoval na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva. Tento rok úspešne ukončil bakalársky stupeň štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením profesora Ivana Csudaia.

Jeho prvá sólová výstava s názvom SKELET je koncipovaná tak, aby previedla návštevníkov cestou tvorivosti, ktorú autor sám absolvoval, pričom sa ťažisko presúva na diela s najsilnejšou výpovednou hodnotou a najvýraznejším posunom od realistickejšie ponímaných zobrazovaní vychádzajúcich z jeho vizuálnych inšpirácií z dedinského prostredia až po redukciu tvarov a odklon od tradičných foriem i vo vzťahu k farbe. Ťah štetca sa tak podriaďuje fantazijným predstavám a obrazotvornosti oslobodzujúc sa od pôvodných realistických námetov a tvorba sa stáva slobodnou, pestrou a rozmanitou. Hlavným výrazovým prostriedkom v zobrazovaní sa stáva znak s kaligrafickou povahou, prostredníctvom ktorého definuje svoje pocity a emócie. Jeho diela oslovia pestrou farebnou škálou, zaujímavými motívmi, výraznými expresívnymi líniami i svojimi ohromujúcimi rozmermi.

Rané diela sú najčastejšie inšpirované bežnými dedinskými udalosťami, ktoré svojim štetcom povyšuje na slávnosti. Pristupuje k nim citlivo, pričom sa nesnaží o čo najrealistickejšie zobrazenie, ale ponúka nový uhol pohľadu. Dynamiku a silný výrazový efekt dokáže zachytiť prostredníctvom výborne technicky zvládnutej maľby, čo dokazuje tak filigránskou prácou so štetcom, ako aj obratným nanášaním hrubých vrstiev farby. Dokonale premyslený koncept častokrát podčiarkne grotesknými prvkami.

Inšpiruje sa tiež dielami významných slovenských i svetových maliarov, ako napríklad Martina Benku, Ľudovíta Fullu, Georga Baselitza, A. R. Pencka, Jana Alojzi Matejku a pod. Svojou tvorbou interpretuje vlastný pohľad na nimi zvolené, často ľudové alebo historické motívy. Najčastejšie sa v jeho prácach objavuje motív ženy.

Neprehliadnuteľné je aj prepojenie takpovediac mimoumeleckej roviny maliarovho bytia so svetom automobilov a motoriek. Práve inštalácia štvorice obrazov znázorňujúcich výjav z podzemnej garáže opretých o pneumatiky vypovedajú o jeho láske k dynamike, rýchlym autám i motorkám.

Rastislav Hlocký najradšej pracuje s priestorom, v ktorom sa mu otvárajú nové obzory a možnosti ako uchopiť objekt. Na maľbe ho fascinuje nekonečnosť variácií, pretože ako sám hovorí: "Akonáhle dorazíte k vytúženému cieľu, tak si vlastne len uvedomíte, že ste prišli na rázcestie, ktoré ponúka ďalšie cesty, ktorými je nutné sa vydať, aby ste napredovali."