Galéria Topoľčany formou otvorenej výzvy ponúka priestor pre zrealizovanie projektov slovenských i zahraničných umelcov a kurátorov. Výzva je určená profesionálnym umelcom, kurátorom, študentom alebo ateliérom z vysokých škôl výtvarného zamerania. Galéria Topoľčany disponuje doposiaľ jedným výstavným priestorom, pre ktorý je výzva aktuálna. Uzávierka prihlášok so žiadosťou o výstavu je 30.10.2023

Podmienky otvorenej výzvy   (OPEN CALL)

Prihlásiť sa na OPEN CALL je možné zaslaním nasledovných POVINNÝCH PRÍLOH (neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania ) :

vyplnený prihlasovací formulár - prihlášku na výstavu

profesijný životopis a prehľad zrealizovaných projektov

v textovej forme

portfólio, resp. obrazovú prílohu reflektujúcu tvorbu uchádzačov

popis technických a konštrukčných požiadaviek

Do prihlášky treba uviesť stručné informácie o projekte, názov projektu, či vystavujete ako kolektív alebo samostatne. V prípade výstavy viacerých autorov/autoriek uvádzajte mená všetkých zúčastnených.

V prípade ak sa jedná o kolektívnu výstavu, je potrebné zaslať životopisy všetkých zúčastnených. Ak ide o kurátorský projekt, je potrebné zaslať aj životopis kurátora/kurátorky. Životopisy posielajte vo formáte PDF.

Projekty môžu, ale nemusia mať kurátora/kurátorku. Projekty bez kurátorov/kurátoriek po dohode zastreší Galéria Topoľčany.

KONCEPCIA PROJEKTU + VIZUALIZÁCIA

K projektu prosím vytvorte aj vizualizáciu alebo skice. Koncepciu a ideový rámec posielajte spolu s obrazovou prílohou vo formáte PDF.

Realizácia výstavného projektu bude uskutočnená v priebehu nasledujúceho kalendárneho roku 

Financovanie projektu bude realizované prostredníctvom spolufinancovania. Galéria Topoľčany si vyhradzuje právo určiť sumu poskytnutú na realizáciu  projektov, na základe svojho finančného rozpočtu v danom kalendárnom roku. Spolufinancovanie zahŕňa hlavne spoluúčasť na materiálovom zabezpečení projektu a propagáciu.

Galéria Topoľčany zabezpečí:

výstavný priestor na 4 až 6 týždnov

odbornú asistenciu pri inštalovaní výstavy

PR projektu (rozposlanie pozvánok a tlačových správ, sociálne siete, priestor v regionálnych médiách, fotodokumentácia)

technické možnosti (dataprojektor, LCD monitor, reproduktory, náradie potrebné na inštaláciu)

svetelné možnosti - plošné a bodové osvetlenie.

oficiálne potvrdenie partnerstva galérie pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania.

Projekty je možné prihlásiť do 30. 11. 2023. O výsledkoch budú úspešný uchádzači informovaní po zasadnutí galerijnej rady, ktoré sa uskutoční v priebehu novembra 2023

Tešíme sa na Vás

Galéria Topoľčany 

Prihlasovací formulár

Prihlásiť sa na OPEN CALL je možné len vyplnením všetkých povinných príloh (neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania