48°33'32.0"N 18°10'28.6"E

Galéria Topoľčany, sídliaca v secesnej budove radnice postavenej v roku 1911 podlá návrhu Imricha Szőtsa, bola založená v roku 2009 na podnet vtedajšieho vedenia mesta Topoľčany.

Programová štruktúra galérie je zameraná na aktuálne tendencie v súčasnom vizuálnom umení. Cieľom je otvoriť cestu k výtvarnému umeniu všetkým, ktorí oň prejavia záujem a predstaviť z neho to najzaujímavejšie. Portfólio spolupracujúcich umelcov je vyberané nielen spomedzi etablovaných umelcov a mladých autorov, ale poskytuje priestor aj na prezentácie študentov umeleckých škôl. 

  Prevádzkovateľom galérie od roku 2021 je Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.