AKTUÁLNA VÝSTAVA 2022

Borderline - slovo, ktoré ako vo všeobecnom preklade, tak aj v autorovom zámere predstavuje hranicu/prechod medzi viacerými svetmi alebo rozmermi reality. Zväčša ju chápeme ako vymedzenie akéhosi územia, ktoré predstavuje pomyselnú čiaru, ktorá nás má chrániť, vymedzovať náš domov, našu vlasť, miesto kde sme v bezpečí. Rovnako môže vyjadrovať...