Kristína Rambousek    Dúš(k)a materina

22.08.2022

Výstava "Dúš(k)a materina" v Galérii Topoľčany prezentuje diela mladej maliarky Kristíny Rambousek. Autorkina práca je prienikom jej prirodzeného a vrúcneho vzťahu k prírode a vzťahu k jej starej mame, ktorá bola bylinkárkou. Kristína sa nomádskym spôsobom vracia k tradícii bylinárstva, ktorú si v jej rodine odovzdávalo ženské pokolenie z generácie na generáciu. Status bylinkárky starej mamy maliarka teda reflektuje v súvislostiach dedičnosti, odovzdávania hodnôt a dôležitých zvyklostí, ktoré definuje ako bylinné rituály súčasnosti. S týmito ženskými rituálmi či tradíciami narába citlivo avšak v kontexte nových významov či s iným zámerom. Tradície obohacuje o vlastnú imagináciu a skúsenosť, vďaka čomu im dodáva súčasnú aktuálnosť a umeleckú kvalitu. Vystavené diela sú výsledkom pomyselného dialógu, ktorý maliarka vedie s prírodou od počiatku samotnej tvorby. Kristína sa vydáva do prírody, kde čerpá inšpiráciu, a rovnako ako jej stará mama, zbiera rastliny, z ktorých však nevyrába liečivé tinktúry, ale prírodne tuše. Ide o neustále sa opakujúce činnosti v cyklickosti zberu rastlín, ktoré sú potrebné pre prípravu farieb použitých v samotných maľbách. Jej veľkorysé, procesuálne obrazy na bavlnených papieroch či plátnach teda vypovedajú aj o jej vzťahu k prírode a k potrebe vytvárania a zachovávania rituálov. Efemérnosťou prírodných tušov a plynutím času zanechané stopy postupne menia svoju podobu. Rozpíjanými a premenlivými škvrnami sa maliarka pohybuje na pomedzí vnímateľného a abstraktného, medzi spomienkou a prítomnosťou. Autorka sa tak vyjadruje ku krehkým vnútorným problémom ľudskej emocionality a pamäte. Uplatňovaním akvarelového maliarskeho prístupu, charakteristického fluiditou a subtílnou textúrou, s ľahkosťou prenáša myšlienky na diváka. Kristína tento sugestívny proces nazýva duchovným laboratóriom, ktoré je výstižným pomenovaním a prepojením výskumu a konceptu jej práce.

                                                                                                             kurátorka výstavy: Kristína Vacek