Dano Matula  X Lucia Dunaj

08.11.2022

Dano Matula X Lucia Dunaj  /09.11 - 05.11. 2022/

Svätý Filister

Výstavný projekt pozostáva zo série malieb rôzneho formátu. Jedná sa o cyklus prác, v rámci ktorého autorka rieši to, s čím je dennodenne konfrontovaná. Človeka odsúdila po mentálnej aj fyzickej stránke. Slaboduchosť, plytkosť, naivita, nevzdelanosť, ale aj životné priority ľudí z autorkinho okolia, výrazne sa odlišujúce od jej vlastných, stláča do abstrahovaných foriem, pripomínajúcich mikrobiálne tvory, ktoré sú v konečnom dôsledku schopné len množiť sa, prijímať potravu a vylučovať, všetko to, čo nižšie formy živočíchov. Inšpiráciou nebolo nič viac než strohá realita, každodennosť, stret s ľuďmi, médiá. Práca autorky sa zameriava na filistra (zaostalý, konzervatívny, obmedzený, s plytkým životným cieľom) a jeho enormný výskyt v ľudskej spoločnosti, ktorý je neblaho pôsobiaci na mentálne zdravie vnímavého jednotlivca "obdareného" rozumom. Prívlastok "svätý" bol filistrovi ponechaný z jednoduchého dôvodu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o snahu kritizovať cirkev ako naivnú, hlúpu, spiatočnícku a s pochybným úsudkom. To však s témou nemá takmer žiadny súvis. Cieľom bolo poukázať na skoro náboženskú bázeň, ktorú filister v súčasnej dobe dostáva, a pripomenúť tak neatraktívne nastavenie spoločnosti. V dielach je citeľný náznak akéhosi archetypálneho zobrazovania a štylizácie tela, ktoré je ale extrémne deformované a nezdravo pôsobiace. Tento živý útvar stratil schopnosť pohybovať sa na vyspelej úrovni a zovňajškom sa viac podobá svojmu mentálnemu jadru. Ambíciou projektu nie je podať ucelenú správu o stave spoločnosti, ale nabádať diváka k premýšľaniu nad problematikou, ktorou sa autorka zaoberá


Moji veľkí muži

Zámerom autorovho výstupu, v podobe sklenených odlievaných objektov, bolo spracovanie témy hľadania vlastnej identity a sexuality. Koncepcia spočíva v spracovaní témy mužskej telesnosti, ktorú sa autor pokúsil rozšíriť o feministickú tému a o otázku bisexuality, naprieč osobnými skúsenosťami. Výsledkom je inštalácia objektov, z ktorých každý v sebe nesie inú situáciu alebo osobnú skúsenosť. Autor si volí formu kruhu zámerne ako hyperbolu pozorovacieho otvoru, ,,kukátka", prostredníctvom ktorého koncertovane nazerá na dané situácie. Pri samotných objektoch je zámerne ukrytá genderová identita. Výber motívov bol ovplyvnený konkrétnymi autorovými situáciami s bisexuálnymi mužmi. Autor dané skúsenosti extrahoval a graficky spracoval do bežných motívov, ktoré sú súčasťou nášho života. Každý jeden objekt má svoje pomenovanie: Autoportrét, Kytica, Cintorín vreckoviek, Vankúš, Ponáhľam sa už som a Jeden deň.