OPEN CALL 

                                                                                   

Galéria Topoľčany formou otvorenej výzvy ponúka priestor pre zrealizovanie projektov slovenských i zahraničných umelcov a kurátorov. Výzva je určená predovšetkým profesionálnym umelcom, začínajúcim kurátorom, študentom alebo ateliérom z vysokých škôl výtvarného zamerania. Galéria Topoľčany disponuje zatiaľ jedným výstavným priestorom, pre ktorý je výzva aktuálna. Uzávierka prihlášok so žiadosťou o výstavu je 1.12.2021 .

Podmienky otvorenej výzvy (OPEN CALL)

Prihlásiť sa na OPEN CALL je možné zaslaním nasledovných POVINNÝCH PRÍLOH (neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania ) :

vyplnený prihlasovací formulár - prihlášku na výstavu

profesijný životopis a prehľad zrealizovaných projektov

v textovej forme

portfólio, resp. obrazovú prílohu reflektujúcu tvorbu uchádzačov

popis technických a konštrukčných požiadaviek


Do prihlášky treba uviesť stručné informácie o projekte, názov projektu, či vystavujete ako kolektív alebo samostatne. V prípade výstavy viacerých autorov/autoriek uvádzajte mená všetkých zúčastnených.

V prípade ak sa jedná o kolektívnu výstavu, je potrebné zaslať životopisy všetkých zúčastnených. Ak ide o kurátorský projekt, je potrebné zaslať aj životopis kurátora/kurátorky. Životopisy posielajte vo formáte PDF.

Projekty môžu, ale nemusia mať kurátora/kurátorku. Projekty bez kurátorov/kurátoriek po dohode zastreší Galéria Topoľčany.

KONCEPCIA PROJEKTU + VIZUALIZÁCIA

K projektu prosím vytvorte aj vizualizáciu alebo skice. Koncepciu a ideový rámec posielajte spolu s obrazovou prílohou vo formáte PDF.

Realizácia výstavného projektu je možná len v mesiacoch júl - december 2022.

Financovanie projektu bude realizované prostredníctvom spolufinancovania. Galéria Topoľčany si vyhradzuje právo určiť sumu poskytnutú na realizáciu úspešného projektu, na základe svojho finančného rozpočtu v danom kalendárnom roku. Spolufinancovanie zahŕňa hlavne spoluúčasť na materiálovom zabezpečení projektu a propagáciu.


Galéria Topoľčany zabezpečí:

výstavný priestor na 2 až 4 týždne

odbornú asistenciu pri inštalovaní výstavy

PR projektu (rozposlanie pozvánok a tlačových správ, sociálne siete, priestor v regionálnych médiách, fotodokumentácia)

technické možnosti (dataprojektor, LCD monitor, reproduktory, náradie potrebné na inštaláciu)

svetelné možnosti - plošné a bodové osvetlenie.

oficiálne potvrdenie partnerstva galérie pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania. 


Projekty je možné prihlásiť do 1. 12. 2021. O výsledkoch budú uchádzači informovaní po 

zasadnutí galerijnej rady, ktoré sa uskutoční v decembri 2021


Tešíme sa na Vás

Galéria Topoľčany 

Prihlasovací formulár 

Prihlásiť sa na OPEN CALL je možné len vyplnením všetkých povinných príloh (neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania )