ARCHÍV VÝSTAV 

V jej tvorbe sa prvoplánovo objavuje lajtmotív/Pozn: drobný ale výrazný umelecký prvok, ktorý sa v umeleckom diele opakuje. Obvykle je to postava, udalosť alebo vec./ Často sú to známe umelecké ikony ako Venuša, Amorkovia, Putty alebo Eroskovia. Tie dáva do kontextu s lacnou iróniou. Pohráva sa s gýčom. Niekedy školácky čerpá z veľkých majstrov-...

Rastislav Hlocký pochádza z Topoľčian, kde aj študoval na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva. Tento rok úspešne ukončil bakalársky stupeň štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením profesora Ivana Csudaia.

Borderline - slovo, ktoré ako vo všeobecnom preklade, tak aj v autorovom zámere predstavuje hranicu/prechod medzi viacerými svetmi alebo rozmermi reality. Zväčša ju chápeme ako vymedzenie akéhosi územia, ktoré predstavuje pomyselnú čiaru, ktorá nás má chrániť, vymedzovať náš domov, našu vlasť, miesto kde sme v bezpečí. Rovnako môže vyjadrovať...