ARCHÍV VÝSTAV 

Rastislav Hlocký pochádza z Topoľčian, kde aj študoval na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva. Tento rok úspešne ukončil bakalársky stupeň štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením profesora Ivana Csudaia.

Borderline - slovo, ktoré ako vo všeobecnom preklade, tak aj v autorovom zámere predstavuje hranicu/prechod medzi viacerými svetmi alebo rozmermi reality. Zväčša ju chápeme ako vymedzenie akéhosi územia, ktoré predstavuje pomyselnú čiaru, ktorá nás má chrániť, vymedzovať náš domov, našu vlasť, miesto kde sme v bezpečí. Rovnako môže vyjadrovať...

Výstava "Dúš(k)a materina" v Galérii Topoľčany prezentuje diela mladej maliarky Kristíny Rambousek. Autorkina práca je prienikom jej prirodzeného a vrúcneho vzťahu k prírode a vzťahu k jej starej mame, ktorá bola bylinkárkou. Kristína sa nomádskym spôsobom vracia k tradícii bylinárstva, ktorú si v jej rodine odovzdávalo ženské pokolenie z generácie...

Zuzana Petráková je absolventkou štúdia učiteľstva výtvarnej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako slobodný umelec vo výtvarnom a pohybovom umení. Posledné roky sa sústredí na vlastnú tvorbu, prostredníctvom ktorej sa snaží zviditeľniť na Slovensku i v zahraničí, kde úspešne realizovala niekoľko výstav. Autorka vo...