Výstava prác žiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého

07.05.2024