Výstava prác žiakov výtvarného odboru Cirkevnej ZUŠ sv. Lukúša

10.06.2024