Siete z mojich snov a túžob

16.12.2021

Emília Hodásová  

Textilná výtvarníčka a maliarka, autorka art protisov a vlastných paličkovaných čipiek sa predstaví i svojou komornou maľbou. Olej a akryl často kombinuje s textilnou kolážou, asamblážou autorskej čipky, art protisom, čím vytvára textilné obrazy. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí. V roku slovenské umenie prezentovala v Slovenskom inštitúte v Moskve a v tom istom roku i v Poľskom Krakove. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej.