Prepojenie

08.07.2021

Autorka Elena Nittnaus sa narodila v r. 1950 v Nitre. Študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre aprobáciu výtvarná výchova a slovenský jazyk. Absolvovala v roku 1972. Súkromné maliarske vzdelanie získala u akad. maliara Františka Kráľa /1919-2008/, ktorý významne ovplyvnil jej tvorbu. 

Od konca 90. tych rokov 20. storočia Elena Nittnaus postupne prechádza od zobrazovania prírodných tvarov, k maľbe imaginárnych krajín, ktoré ozvláštňovala realistickými prvkami a postupne smerovala k abstrakcii. Je členkou výtvarnej skupiny PLAY-art založenej v roku 1994, s ktorou sa prezentovala na kolektívnych výstavách v Bratislave, Myjave, Trenčíne, Martine, Piešťanoch, Skalici, Topoľčanoch. Rok 2005 bol pre PLAY-art najvýznamnejším. Výtvarné zoskupenie sa stalo členom najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku - Umeleckej besedy slovenskej založenej v roku 1921, s ktorou je členovia vystavujú nielen na Slovensku, ale i v zahraničí: Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Česku.

Začiatkom 3. milénia autorka prechádza vo svojej tvorbe k maľbe diel v duchu geometrickej abstrakcie. Príznačná je v týchto artefaktoch pre ňu sýta paleta tónov modrých, zelených, červených i terakotových variant.Z posledného tvorivého obdobia rokov 2018 - 2020 autorka predstavuje diela s hlbším filozofickým podtextom, k nim patria diela Prepojenie, Bod stretnutia, Zlatá cesta a Všetky cesty vedú do Ríma.

K svojej výstave prizvala autorka ako hostku svoju 10. ročnú vnučku Dorotku Nittnaus. Je samozrejmé, že ako vnučka výtvarníčky bola veľmi skoro obdarená ceruzkami, farbičkami, skicármi, papiermi, výkresmi a nesporne i talentom. Už ako celkom malé dieťa, ako spomína Elenka, udivila svojou schopnosťou vizuálny vnem zachytiť kresbou s využitím najmenších detailov. Zo svojich zážitkov sa vždy ,,vykreslila". Vytvorila množstvo figurálnych kompozícií - čarovných kresbičiek, v ktorých zachytila rôzne situácie v rodine, u zubára, v samoobsluhe, pri hre.

Mgr. Elena Nittnaus

maliarka, prekladateľka z českého jazyka a korektorka slovenského jazyka žije a tvorí v Nitre.

PhDr. Marta Hučková Kocianová