JUBILANTI Umeleckej besedy slovenskej 2021 - 2022

02.03.2022

Vážení priatelia umenia,

v plynutí časového horizontu, ktorý ubieha neuveriteľne rýchlo, sa Správna rada UBS v Bratislave rozhodla na svojom minuloročnom zasadnutí usporiadať výstavu jubilujúcim členom za rok 2021 a 2022. Dôvodom neuskutočnenia výstavy v predchádzajúcom roku bola veľmi nepriaznivá celosvetová pandemická situácia, ktorá nepriala akýmkoľvek celospoločenským podujatiam. Aktivity, ako vieme, všetkých zložiek či už umeleckého alebo športového života boli nadmieru obmedzené. Až súčasná situácia dovoľuje sa nám všetkým ( z časti a dokedy ?) nadýchnuť a vrátiť aktivity do normálneho života. A preto je veľmi vzácne, keď sa človek môže stretnúť s ľuďmi, ktorých si váži, nielen ako osobnosti v priateľskej sfére ale i umeleckej. O to jedinečnejšie sú momenty stretnutia pri príležitosti ich životných jubileí. 

Milí jubilanti, vstúpiť do rieky umenia znamená hľadať, nachádzať, brodiť sa myšlienkami, víziami, v úžase objavovať seba samého, svoje alter ego, ale i vnímať, preciťovať emocionálne poryvy duše iných, v čítaní ich snov, predstáv, premiestnenia mysle v univerze nekonečna - predovšetkým v sebe samom. Je to o živote a myslení dávnoveku, ktoré je zakódované v osobnosti. Iba je nutné, aby vyplávalo a odoslalo posolstvo vekov predchádzajúcich civilizácií, formou znakov, symbolov, ktoré umelec v sebe nesie... a chce ich tlmočiť. Je len jedna vec na svete, ktorú si nemožno kúpiť, a tou je dožiť sa veku, ktorý stojí za to, aby sme ho oslavovali. Takými sú aj životné jubileá členov, ktoré si vďaka našej Umeleckej besede slovenskej pripomíname výstavným podujatím. Výstava, ktorú možno nazvať salónom, prezentuje diela autorov, ktoré sú súčasťou ich aktuálneho tvorivého programu. Salón jubilantov napriek rozmanitosti prejavov, rôznorodosti techník a mnohorakosti námetovej skladby diel svedčí o ich úsilí zaujať svojimi autorskými výpoveďami. 

V závere použijem citát osobnosti mne vzácnej, ktorú som mala možnosť stretávať a komunikovať s ňou v nitrianskom prostredí MUDr. Pavlom Straussom /1912-1994/ slovenským filozofom a spisovateľom, ktorý sa k umeniu vyslovil nasledovne: "Pravé umenie je vždy forma dôkladnosti - v tom, sa podobá vede. Je vždy problémom tvrdej úprimnosti - v tom sa podobá etike. Je vždy aktom túžby - v tom sa podobá náboženstvu. Je vždy rozhodnutím - v tom sa podobá smrti." A umenie, ktoré vnímame na súčasnej výstave je ozaj to pravé, úprimné a profesionálne. 


Nitra, marec 2022                                                                           PhDr. Marta Hučková Kocianová