How I Survived

20.04.2022

Boris Sirka How I Survived

Séria dvadsiatich siedmich malieb v technike akryl z roku 2015 nesie názov How I Survived. Ide o autorov hĺbkový psychologický ponor, s vnútorným vysporiadaním seba samého so zážitkom, ktorý prežil. Autor dané diela fragmentuje na jednotlivé epizódy, nezobrazuje ich chronologicky, ale každú zo sekvencie transformuje v jeho maliarskej výpovedi na novovzniknutý artefakt.


K maľbe ma inšpiruje všetko od hudby, filmu, videoklipov, módy, obalov hudobných albumov až po osobné zážitky. Je za tým znalosť súčasnej mytológie a kultov, zmysel pre nadčasovosť, objavovanie maliarskych techník, risk, snaha vymaniť sa zo "škatuľky", odlepovanie nálepky aj za cenu nezáujmu a nepopularity". B.S.


Sirka je nomád, precestoval viacero krajín a v každej z nich zaznamenával zážitky z miest, ktoré neskôr zobrazil vo svojich obrazových cykloch. Prezentovaná autorová séria diel popisuje zážitky z hudobného festivalu vo Švédsku. Ide o celistvé dielo ktoré tvorí príbeh jedného večera. Autor zachytáva celkovú atmosféru koncertu prostredníctvom figurálnych dejových súvislostí. Hoci každá z malieb navonok pôsobí pokojným dojmom, v druhom zámere presakuje nabitá energia pulzujúceho koncertného podujatia.

Plynulé línie maľby, jej vrstvenie, sú nositeľmi žiarivých neónových tónov. Sprítomnenie pocitov či subjektívne pripomínanie zážitkov nie je u Borisa Sirku účelom. Ak ich sprítomňuje, tak preto aby upozornil na nóvum systemizácie, na výsledný tvorivý autorský posun.

V jeho aktuálnej výtvarnej tvorbe, výrazne odklonenej od jeho predošlých realizácií, preferuje záujem o maľbu, grafiku, sochu a objekt. Autorovu tvorbu charakterizuje figuratívnosť, štylizácia a gestická maľba, ktorú umocňuje fluorescenčnou farebnosťou.

Mgr.art Boris Sirka ArtD. (1981) je vizuálny umelec a hudobník pôsobiaci v Košiciach. Štúdium absolvoval v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Rudolfa Sikoru na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2003 a 2018 bol finalistom prestížnej umeleckej Ceny Oskara Čepana. Vystavoval individuálne i v rámci kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Jeho tvorba je zastúpená v súkromných aj verejných zbierkach súčasného umenia. Spolu s grafickým dizajnérom a audiovizuálnym umelcom Jozefom Tušanom sa realizuje v hudobnom zoskupení BIOS.

                                                                                                           PhDr. Marta Hučková Kocianová